07 Bước Quy Trình SEO Website Chuẩn

Nghiên cứu Từ khóa( Keywords Search)

Nghiên cứu keywords bằng các công cụ miễn phí và trả phí. Bắt đầu đơn giản nhất là phải hiểu Khách hàng của bạn họ đang tìm kiếm điều gì.

Xây Dựng Nội Dung (Content)

Triển khai Content Expert dựa trên danh sách Keyword mà bạn đã  nghiên cứu trước đó.

Tối Ưu Onpage

Tối ưu các thẻ heading, meta description,từ khóa, hình ảnh,..cho các nội dung mà bạn đã triển khai

Offpage

Xây dựng hệ thống Backlink tạo độ trust và thúc đẩy cho các URL chủ lực SEO

Theo Dõi Kết Quả SEO

Luôn theo dõi sát sao các chỉ số về seo mà bạn triển khai các bước trước đó để đưa ra những mục tiêu tiếp theo.

Tối Ưu Hóa Nâng Cao

Tiếp tục phân tích sâu hơn, thực hiện các bước tối ưu nâng cao. Đơn giản giữ top khó hơn SEO top

Tập Trung Chuyển Đổi

Luôn theo dõi sát sao các chỉ số về seo mà bạn triển khai các bước trước đó để đưa ra những mục tiêu tiếp theo.