Cách Xuất Dữ Liệu Đơn Hàng Từ Woocommerce Về Google Sheets Bằng Webhook Miễn Phí

lưu trữ đơn hàng woocommerce vào google sheets

Nếu bạn đang sử dụng website bán hàng wordpress dùng plugin woocommerce và bạn muốn lưu trữ dữ liệu khách hàng về google sheet.
Thay vì bạn sử dụng các plugin và các dịch vụ bên thứ 3 thì bạn cũng có thể sử dụng webhook mà google và woocommerce cho phép kết nối với nhau.

Trong bài viết này, Dịch vụ thiết kế website Luviet sẽ hướng dẫn bạn tự cài đặt webhook xuất dữ liệu đơn hàng từ Woocommerce về Google Sheets hoàn toàn miễn phí.

Tại sao nên sử dụng webhook để lưu trữ dữ liệu đơn hàng từ woocommerce về google sheets?

Webhook trong phát triển web là một phương pháp tăng cường hoặc thay đổi hành vi của trang web hoặc ứng dụng web bằng các lệnh gọi lại tùy chỉnh.

Theo wikipedia
  • Woocommerceplugin bán hàng số một trên website wordpress và nó cho phép bạn kết nối với các nền tảng của google bằng webhook hoặc các plugin khác.
  • Google Sheet là nền tảng trang tính và lưu trữ dữ liệu miễn phí và bảo mật nhất hiện nay.
  • Tự động và miễn phí: Thay vì mua các plugin bên ngoài để tuy xuất dữ liệu đơn hàng từ wordpress về google sheet. Thì bạn có thể đẩy dữ liệu hoàn toàn tự động và miễn phí chỉ bằng các đoạn mã ngắn mà chúng tôi cung cấp.
  • Google Sheet cho phép bạn kết nối với nhiều công cụ CRM hoặc Email marketing

Chuẩn bị:

  • Tài khoản quản trị wordpress, woocommerce
  • Tài khoản Google cần lưu trữ

Cách xuất đơn hàng từ woocommerce sang Google Sheets bằng Webhook miễn phí ai cũng làm được.

Bước 1: Tạo Google Sheet
Truy cập Google Sheets – > Tạo một Sheet mới/Hoặc có thể sao chép file này của tôi.

Tạo Google Sheets mới
Tạo Google Sheets mới

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10E3UgXaGzjB3RPWpdQcs5r7L-ps2D2xleXS66wiunxg/edit?usp=sharing

Bước 2: Tạo App Script

Tạo App script mới
Tạo App script mới
  • Tiện ích mở rộng -> App Script->Xóa dữ liệu cũ đi
  • Copy đoạn code sau dán vào 
//this is a function that fires when the webapp receives a GET request function doGet(e) { return HtmlService.createHtmlOutput(“request received”); } //this is a function that fires when the webapp receives a POST request function doPost(e) { var myData = JSON.parse([e.postData.contents]); var order_number = myData.number; var order_created = myData.date_created; var order_status = myData.status; var order_total = myData.total; var billing_email = myData.billing.email; var billing_phone = myData.billing.phone; var billing_first_name = myData.billing.first_name; var billing_last_name = myData.billing.last_name; var billing_company = myData.shipping.company; var shipping_address_1 = myData.shipping.address_1; var shipping_address_2 = myData.shipping.address_2; var shipping_city= myData.billing.city; var shipping_state= myData.billing.state; var shipping_postcode= myData.billing.postcode; var timestamp = new Date(); var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet(); for (var i = 0; i < myData.line_items.length; i++) { var product_name = myData.line_items[i].name; var product_qty = myData.line_items[i].quantity; var product_total = myData.line_items[i].total; sheet.appendRow([order_number,order_created,product_name,product_qty,product_total,order_total,billing_email,billing_phone,billing_first_name,billing_last_name,billing_company,shipping_address_1,shipping_address_2,shipping_city,shipping_state,shipping_postcode,timestamp,order_status]); } }

Lưu lại và chạy test thử xem code có hoạt động hay không

chạy test thử xem code có hoạt động hay không
Chạy test thử xem code có hoạt động hay không

Bước 3: Triển khai ứng dụng web

Bấm chọn Triển khai -> Tùy chọn Triển khai mới -> Chọn loại ->Tạo ứng dụng web

Triển khai ứng dụng web
Triển khai ứng dụng web
Ủy quyền truy cập google
Ủy quyền truy cập google

Bấm triển khai -> ỦY QUYỀN TRUY CẬP GOOGLE

Chọn tài khoản cần ủy quyền

Chọn tài khoản cần ủy quyền
Chọn tài khoản cần ủy quyền
Xác minh ứng dụng
Xác minh ứng dụng

Chọn Nâng cao

Chọn đi đến mục không an toàn.(Đừng lo, đây chỉ là cảnh báo của Google) -> Bấm cho phép

Copy Url để đưa vào Webhook Woocommerce

Bước 4: Tạo webhook trong woocommerce về Google Sheets

Truy cập WordPress Admin -> Woocommerce -> Cài đặt -> Nâng Cao

Cài đặt nâng cao WordPress
Tạo Webhook
Tạo Webhook

Tạo Webhook

Thông tin như sau:

Tên: Tên webhook nên là tên trùng với tên app script

Trạng thái: Đã kích hoạt

Chủ đề: Đã cập nhật đơn hàng

URL giao hàng: Url mà bạn đã tạo từ App Script ở buocs 3

Khóa bí mật: Không cần điền gì cả vì nó tự sinh ra sau khi lưu

  • Bấm lưu.
Cài đặt webhook
Cài đặt webhook

Trên đây là bài viết chia sẻ Cách xuất dữ liệu đơn hàng từ Woocommerce về Google Sheets bằng Webhook hoàn toàn miễn phí.

Chúc bạn thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *