XUẤT ĐƠN HÀNG TỪ WOOCOMMERCE VÀO GOOGLE SHEETS BẰNG WEBHOOK

Nếu bạn đang sử dụng website bán hàng wordpress dùng plugin woocommerce và bạn muốn lưu trữ dữ liệu khách hàng về google sheet.
Thay vì bạn sử dụng các plugin và các dịch vụ bên thứ 3 thì bạn cũng có thể sử dụng webhook mà google và woocommerce cho phép kết nối với nhau.

Trong bài viết này, Dịch vụ thiết kế website Luviet sẽ hướng dẫn bạn tự cài đặt webhook để lấy dữ liệu từ Woocommerce về Google Sheets hoàn toàn miễn phí.

Chuẩn bị:

  • Tài khoản quản trị wordpress, woocommerce
  • Tài khoản Google cần lưu trữ

Cách xuất đơn hàng từ woocommerce sang Google Sheets bằng Webhook trên website wordpress miễn phí ai cũng làm được.

Bước 1: Tạo Google Sheet
Truy cập Google Sheets – > Tạo một Sheet mới/Hoặc có thể sao chép file này của tôi.

https://bit.ly/3FDJrnm

Thứ tự các trường hiện thị trên google sheets tương ứng với các số. Bạn có thể tự tùy chỉnh trong App Script nhé

Bước 2: Tạo App Script

  • Tiện ích mở rộng -> App Script->Xóa dữ liệu cũ đi

Bước 3: Triển khai ứng dụng web

  • Bấm chọn Triển khai -> Tùy chọn Triển khai mới -> Chọn loại ->Tạo ứng dụng web
  • Bấm triển khai -> ỦY QUYỀN TRUY CẬP GOOGLE
  • Chọn tài khoản cần ủy quyền
  • Chọn Nâng cao
  • Chọn đi đến mục không an toàn.(Đừng lo, đây chỉ là cảnh báo của Google)
  • Bấm cho phép

Bước 4: Copy Url để đưa vào Webhook Woocommerce.

Tạo webhook trong cài đặt nâng cao của woocommerce

  • Truy cập WordPress Admin -> Woocommerce -> Cài đặt -> Nâng Cao

//this is a function that fires when the webapp receives a GET request

function doGet(e) {

  return HtmlService.createHtmlOutput(“request received”);

}

//this is a function that fires when the webapp receives a POST request

function doPost(e) {

  var myData = JSON.parse([e.postData.contents]);

  var order_number = myData.number;

  var order_created = myData.date_created;

  var order_status = myData.status;

  var order_total = myData.total;

  var billing_email = myData.billing.email;

  var billing_phone = myData.billing.phone;

  var billing_first_name = myData.billing.first_name;

  var billing_last_name = myData.billing.last_name;

  var billing_company = myData.shipping.company;

  var shipping_address_1 = myData.shipping.address_1;

  var shipping_address_2 = myData.shipping.address_2;

  var shipping_city= myData.billing.city;

  var shipping_state= myData.billing.state;

  var shipping_postcode= myData.billing.postcode;

  var timestamp = new Date();

  var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();

  for (var i = 0; i < myData.line_items.length; i++) {

    var product_name = myData.line_items[i].name;

    var product_qty = myData.line_items[i].quantity;

    var product_total = myData.line_items[i].total;

    sheet.appendRow([order_number,order_created,product_name,product_qty,product_total,order_total,billing_email,billing_phone,billing_first_name,billing_last_name,billing_company,shipping_address_1,shipping_address_2,shipping_city,shipping_state,shipping_postcode,timestamp,order_status]);

  }

}

Thông tin như sau:
Tên: Tên webhook nên là tên trùng với tên app script
Trạng thái: Đã kích hoạt
Chủ đề: Đã cập nhật đơn hàng
URL giao hàng: Url mà bạn đã tạo từ App Script ở buocs 3
Khóa bí mật: Không cần điền gì cả vì nó tự sinh ra sau khi lưu

Bấm lưu lại và chạy test thử xem code có hoạt động hay không

Qua bài viết này, Luviet đã hướng dẫn bạn cách xuất đơn hàng từ woocommerce vào google sheets bằng webhook miễn phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *